Årsplan 2019/ 2020

Her ligg årsplanen for Tryggheim barnehage barnehageåret 2019/ 2020 (del 1)og ei felles langtids- årsplan for alle barnehagane i Vestnes kommune (del 2)