Søknadsskjema barnehageplass

Barnehagen har felles opptak med kommunen, med søknadsfrist 1. mars. Søknadsskjema finn de på heimesida til kommunen, og den er digital.