Tryggheim Barnehage, Vestnes.

Tryggheim Barnehage er ein barnehage med kristent formål, og blir dreve av Norsk Luthersk Misjonssamband gjennom NLM-barnehagene AS.

Velkomen til TRYGGHEIM barnehage.


• ein plass for kristen verdiformidling
• ein trygg og god stad for barnet ditt å vere
• ein plass for leik og fellesskap
• ein plass for opplevingar og læring

Vi ønskjer å bidra til ei danning der det kristne menneskesynet står sentralt. På denne måten vil vi også vere ei hjelp til foreldra når det gjeld å følgje opp dåpsforpliktinga.

Barnehagen ligg fint til like ved sentrum i Vestnes kommune, men samtidig landleg. Vi har fjorden like nedanfor oss, og har fri tilgang til fjøra. Vestheim leirstad, som og drivast av NLM ligg rett over vegen. Vi nyttar uteområdet deira når vi vil og har moglegheit til å ha m.a. sommaravslutning og andre arrangement når vi ynskjer. I tillegg har vi tilgang til ein liten skog rett utfor gjerdet og ei fotballbane og akebakke rett på baksida av barnehagen. Vi har vår eigen lille snøkanon, og når det er kaldt nok kan vi difor produsere vår eigen snø til akebakken. Vi er mykje ute i vår barnehage og ynskjer at barna skal få kjenne på meistring gjennom kroppsleg aktivitet.

Vi er no i gang med å bli ei "Løve- barnehage". Vi starta i 2017 med eit pedagogisk opplegg som heiter "Være sammen" som både handlar om vaksenrolla i lag med barna og barnas sosiale kompetanse.

Vi har eit stort fokus på trivsel og ynskjer at alle skal kjenne seg verdsett for den ein er, både barna, foreldra og dei tilsette.

Ved å sjå i årsplana vår kan ein få eit større innblikk i korleis vi jobbar og kva vi har fokus på dette barnehageåret.