Plan samarbeid og samanheng barnehage-skule

Her finn du den kommunale planen for samarbeid og samanheng mellom barnehage og skule og den lokale planen som gjeld for barnehagane som høyrer til Helland skulekrins.