Språkplan for barnehagane i Vestnes kommune

Her ligg den felles språkplana for barnehagane i Vestnes kommune.