Søknadsskjema barnehageplass

Barnehagen har felles opptak med kommunen, med søknadsfrist 1. mars. Søknadsskjema fikk de på heimesida til kommunen