Ansatte

Blåklokka

Ann Katrin Johnsen

Stilling: Vikar

Tilkallingsvikar blåklokka

Chris Daniel Isvik Tafjord

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder/barnehagelærer. 100 % stilling

Heidi-Andrea Austnes

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder og spesialpedagog på Blåklokka. 100% stilling

Mireille d'Avis

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mireielle er fast vikar på begge avdelinger dette året

Peggy Engås

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fast vikar på avdeling Blåklokka. Utdannet barne- og ungdomsarbeider

Sølvi Mathilde Heggdal

Stilling: Barnehagelærer

Barnehagelærer. Dispensasjon fra utdanningskravet 80 % stilling

Bodil Johansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeider. 80% stilling. 20% av stillingen er Bodil på dispensasjon som barnehagelærer

Ane Beate Villa

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeider 40% stilling

Sudiani Hjelvik

Stilling: Assistent

Sudi er vikar på begge avdelinger

Marihøna

Eva Liabø Hovde

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fast vikar på avd. Marihøna 100% stilling. 20% på dispensasjon som barnehagelærer. Utdannet barne- og ungdomsarbeider

Mireille d'Avis

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mireielle er fast vikar på begge avdelinger dette året

Hilde Bø Falch

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder. 80% stilling

Julie Kristin Kjerstad

Stilling: Barnepleier

Barnepleier på Marihøna. 100% stilling

Elin Berstad Skrede

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

80 % stilling som barne- og ungdomsarbeider på Marihøna

Sudiani Hjelvik

Stilling: Assistent

Sudi er vikar på begge avdelinger

Reidun Johanne Ringsby

Stilling: Vikar

Tilkallingsvikar med barnehagelærerutdanning

Andre ansatte

Ellen Myrstrand Taklo

Stilling: Daglig leder
458 72 385

Daglig leder i 80 % stilling. Dette barnehageåret permisjon fra sin 20 % stilling som ped. leder på avdeling

Bente Legernes

Stilling: Renholder

reinhaldar i 40 % stilling